top of page

Bedriftsmassasje

  • er fradragsberettiget for arbeidsgiver
  • er en skattefri fordel for ansatte

Utdrag fra Norges Massasjeforbund:

www.massasjeforbundet.no 


Skattefritak for klassisk massasje på bedrifter

I mars 2007 ble det etter en stor Nyhetsreportasje på Norsk TV2 med ett av NMF’s medlemmer foretatt en presisering av forståelsen av gjeldende regelverk fra Finansdepartementets side. Denne presisering gjorde det klart at massasje gitt til ansatte på bedrifter, og som er rettet inn mot å forebygge og behandle arbeidsrelaterte belastningslidelser, ikke skal skattlegges verken den ansatte eller bedriften. Skattemessig er dermed vår behandlingsform sidestilt med øvrig bedriftshelsetjenestetilbud.

Ca. 41% av alt sykefravær i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser.


I 2010 kostet muskel- og skjelettlidelser det norske samfunnn oppsiktsvekkende 86,4 milliarder norske kroner.

Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til smerte i kroppen som igjen reduserer funskjon og livskvalitet.

  • Det er helt klart en økt utvikling av stress i samfunnet vårt.
  • Dårlige sitte- og arbeidsstillinger samt passive arbeidsoppgaver ved for eksempel PC-bruk.
  • Traumatiske opplevelser, sykdom, bekymring osv er noe som helt logisk påvirker oss muskulært.

Det vi vet er at stress setter seg i kroppen og kan blant annet gi stiv nakke, spenningshodepine, migrene, korsryggssmerter samt senebetennelser i håndledd, albuer og skuldre med mer.

Stress er ofte en medvirkende årsak til sykdom!


Alternativ 1:

Massasjeterapeuten kommer til deres bedrift og utfører massasje/muskelbehandling av deres ansatte.

Massasjeterapeuten har med alt av nødvendig utstyr.

Det eneste dere trenger, er å ha et rom til disposisjon.


Alternativ 2:

Deres ansatte kommer til min klinikk på Skedsmokorset.

Regelmessig massasjebehandling er et særdeles effektiv og lønnsomt tiltak for å redusere sykefravær i bedrift.

Ta kontakt for tilbud!

bottom of page